Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

КОМИСИЈА ЗА УСТАВНИ ПРАШАЊА

 

Е-пошта: k-ustav@sobranie.mk 

Комисијата има претседател, шеснаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • спроведување на Уставот;
  • предлози за изменување и дополнување на Уставот;
  • начелни прашања од уставен карактер во врска со донесувањето и извршувањето на законите и другите прописи и акти,
  • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се од уставен карактер и
  • други прашања од уставен карактер.


претседател: Талат Џафери
заменик на претседателот:  Арта Билали-Зендели
членови: 1) Павле Трајанов
2) Фадил Зендели
3) Мартин Костовски
4) Емилија Рамбабова
5) Илија Николовски
6) Даниела Маркоска
7) Марија Ангелова
8) Антонијо Милошоски
9) Јован Јаулески
10) Лидија Петкоска
11) Гордана Сиљановска-Давкова
12) Дафина Стојаноска
13) Иван Стоилковиќ
14) Фиснике Бектеши-Шаќири
15) Сурија Рашиди
16) Абдула Салиу
заменици на членовите: 1) Миле Талевски
2) Фаница Николоска
3) Моника Зајкова
4) Мухамет Кадриов
5) Белкиса Зеќири
6) Снежана Калеска-Ванчева
7) Љатифе Шиковска
8) 
9) Никола Мицевски
10) Александар Николоски
11) Владо Мисајловски
12) Олга Лозановска
13) Дајанчо Ефтимов
14) Берат Ајдари
15) Атнан Незири
16) Елми Азири
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.