Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

КОМИСИЈА ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

 

Е-пошта:k-trud@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:        

 • работните односи и за заштитата на работниците на работа;         
 • правото на штрајк;         
 • вработување и права во случај на невработеност;         
 • заштита на жената на работа и заштита на мајчинството;         
 • платите и животниот стандард;         
 • социјалната политика и социјалната сигурност на граѓаните;         
 • системот, организацијата, развојот и унапредувањето на социјалната заштита и заштитата на децата;         
 • популационата политика, бракот и семејството;         
 • системот на пензиското и инвалидското осигурување;         
 • боречко-инвалидската заштита и заштитата на воените инвалиди и лицата прогонувани и затворани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност; 
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на трудот и социјалната политика и         
 • други прашања што се однесуваат на трудот и социјалната политика.                  
претседател:    Хусни Исмаили
заменик на претседателот:  Скендер Реџепи
членови: 1) Жаклина Лазаревска
2) Бисера Костадиновска-Стојчевска

3) Емилија Рамбабова
4) Љатифе Шиковска
5) Илија Николовски
6) Благица Ласовска
7) Силвана Ангелевска
8) Рашела Мизрахи
9) Јадранка Поцкова
10) Ангелинка Петкова
11) Арбен Зибери
12) Вјолца Адеми
 заменици на членовите: 1) Марија Георгиевска
2) Лолита Ристова
3) Бејџан Иљас
4) Соња Михаиловска
5) Лидија Тасевска
6) Златко Пенков
7) Олга Лозановска
8) Синиша Стојаноски
9) Даниела Христова
10) Жаклина Пешевска
11) Бајрам Кадрија
12) Берат Ајдари
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.