Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

КОМИСИЈА ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ

 

Е-пошта: k-polsis@sobranie.mk

Комисијата има претседател, четиринаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • функционирање на политичкиот систем;
 • менување на границите на Републиката;
 • државните симболи и нивната употреба;
 • судството, адвокатурата и јавното обвинителство;
 • амнестија и помилување;
 • слобода на движењето и слобода на изборот на живеалиштето;
 • матична евиденција и заштита на личните податоци;
 • лични имиња, лични карти и патни исправи;
 • попис на населението;
 • системот на јавното информирање;
 • право на здружување на граѓаните и политичко организирање,
 • избирачко право и начин на избор на пратеници, претседателот на Република Северна Македонија, членовите на советите и градоначалниците;
 • референдум;
 • народниот правобранител;
 • Македонската православна црква како и Исламската верска заедница во Република Северна Македонија, Католичката црква, Евангелско-методистичката црква, Еврејската заедница и други верски заедници и религиозни групи;
 • одликувања, признанија и награди;
 • празниците на Република Северна Македонија;
 • организација на државната управа;
 • право на употреба на јазиците и писмата на заедниците;
 • гарантирање   на   заштитата  на  етничкиот,  културниот, јазичниот и верскиот идентитет на заедниците,
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на политичките системи и односите  меѓу заедниците и
 • други прашања што се однесуваат на политичкиот систем и односите меѓу заедниците.

 

Претседател: Соња Мираковска
Заменик на претседателот: Мартин Костовски
Членови: 1. Снежана Калеска-Ванчева
2. Бејџан Иљас
3. Даниела Маркоска
4. Дарко Каевски
5. Љатифе Шиковска
6. Гордана Сиљановска-Давкова
7. 
8. Лидија Петкоска
9. Дајанчо Ефтимов
10. Ели Панова
11. Љупчо Пренџов
12. Фиснике Бектеши-Шаќири
13. Бајрам Кадрија
14. Скендер Реџепи
Заменици на членовите: 1. Фадил Зендели

2. Марија Ангелова

3. Панчо Минов
4. Жаклина Лазаревска
5. Бети Рабаџиевска-Наумовска
6. Ангелинка Петкова
7. 
8. Иванка Василевска
9. Иван Стоилковиќ
10. Александар Николоски
11. Жаклина Пешевска
12. Вјолца Адеми
13. Арта Билали-Зендели 
14. Артина Ќазими
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.