Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

КОМИСИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И СПОРТ


Е-пошта:kobranau@sobranie.mk

Комисијата има претседател, четиринаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • системот и организацијата на предучилишното воспитување и образование, основното, средното и високото образование;
 • правото на настава на јазиците на заедниците во областа на воспитувањето и образованието;
 • системот и организацијата на научно-истражувачката дејност;
 • создавање, примена и вреднување на пронајдоците, патентите и други инвентивни активности што произлегуваат од научното, уметничкото или друг вид интелектуално творештво;
 • информатиката, научниот и технолошкиот развој и техничката култура;
 • организација, развој и функционирање на информациониот систем во Републиката;
 • образованието на младите,ученичкиот и студентскиот стандард;
 • поттикнување на интелектуалното, културното и  научното творештво на младите;
 • едукација за превентивна заштита на младите од болестите на зависност и од СИДА;
 • развој и унапредување на физичката култура;
 • развојот на врвниот спорт;
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на образованието, науката, младите и спортот и
 • други прашања што се однесуваат на образованието, науката, младите и спортот.

 

Претседател: Жаклина Лазаревска
Заменик на претседателот:  Лолита Ристова
Членови: 1. Бисера Костадиновска-Стојчевска

2. Дарко Каевски
3. Даниела Колева
4. Драгица Ѓавочанова
5. Кастриот Реџепи 
6. Силвана Ангелевска

7. Гордана Сиљановска-Давкова
8.  Иванка Василевска
9. Благица Ласовска
10. Игор Здравковски
11. Здравко Трајанов
12. Вјолца Адеми
13. Мерита Колчи-Коџаџику
14. Халил Снопче
Заменици на членовите: 1. Ненад Коциќ
2. Марија Костадинова
3. Зеќир Рамчиловиќ
4. Лидија Тасевска
5. Емилија Рамбабова
6. Ѓорѓија Сајкоски
7. Велика Стојкова-Серафимовска
8. Јован Јаулески
9. Миле Лефков
10. Бети Стаменкоска-Трајкоска
11. Даниела Христова
12. Фиснике Бектеши-Шаќири
13. Арбер Адеми
14. Илире Даути
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.