Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

КОМИСИЈА ЗА НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ


Е-пошта: k.namerkizaslednakomunod@sobranie.mk

Комисијата има претседател, четири члена и нивни заменици. Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • вршење на надзорот над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите;
  • утврдување на  законитоста на спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на овластените органи (ОТА); 
  • утврдување на ефективноста на спроведувањето на посебните истражни мерки;
  • изготвува извештај за извршениот надзор; 
  • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на ваквиот надзор;
  • други прашања што се однесуваат на овластените органи (ОТА) за  спроведување на мерките за следење на комуникациите.

Комисијата поднесува годишен извештај до Собранието на Република Северна Македонија за претходната календарска година, најдоцна до крајот на февруари во тековната година.

 

претседател:  Игор Јанушев
заменик на претседателот:  Петар Ристески
членови: 1) Славјанка Петровска
2) Бране Петрушевски
3) Артина Ќазими

4) Сафије Садики-Шаини
заменици на членовите: 1) Горан Мисовски 
2) Синиша Стојаноски
3) Бедри Фазли
4) Елми Азири
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.