Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

КОМИСИЈА ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

 

Е-пошта: k.samouprava@sobranie.mk       

Комисијата има претседател, дванаесет членови и нивни заменици.          

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • локалната самоуправа; 
  • територијалната организација на локалната самоуправа во Република Северна Македонија; 
  • следењето на развојот и мерките за унапредување на локалната самоуправа;          
  • следењето на состојбата на територијалната организација и на стандардите за големината, населението и потребите на локалната самоуправа;             
  • следењето на системот, политиката, мерките и инструментите за остварување порамномерен регионален развој;                 
  • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на локалната самоуправа и         
  • следење на остварувањето и користењето на средствата наменети за рамномерен регионален развој.                    
претседател:  Ане Лашкоска
заменик на претседателот:  Ѓорѓија Сајкоски
членови: 1) Ненад Коциќ
2) Мартин Костовски
3) Љупчо Балкоски
4) Мирослав Јовановиќ
5) Бастри Бајрами
6) Миле Лефков
7) Златко Пенков
8) 
9) Силвана Ангелевска
10) Исмаил Јахоски
11) Бајрам Кадрија
12) Атнан Незири
заменици на членовите: 1) Миле Талевски
2) Марија Костадинова
3) Панчо Минов
4) Фаница Николоска
5) Мухамет Кадриов
6) Александар Велјановски
7) 
8) Здравко Трајанов
9) Велика Стојкова-Серафимовска
10) Фиснике Бектеши-Шаќири
11) Мерита Колчи-Коџаџику
12) Халил Снопче
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.