Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Законодавно-правна комисија


Е-пошта: zpk@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

 Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • усогласеност на законите и други акти со уставот и со правниот систем, како и нивната правно-техничка обработка;
  • барања за давање автентично толкување и изготвување предлози на автентично толкување на законите;
  • утврдување на пречистен текст на законите и другите акти ако со закон, односно со друг акт биде овластена;
  • давање исправки на грешки во објавениот текст на закон или на друг акт, врз основа на изворниот текст на усвоениот закон или друг акт на Собранието  и исправки на грешки на пречистен текст на законите и на други акти, 
  • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на законодавната дејност и правните системи и  
  • други прашања што се однесуваат на законодавната дејност и изградувањето на правниот систем во Републиката.

 

Претседател: Светлана Јакимовска
Заменик на претседателот: Славе Гошев
Членови: 1. Димитар Стевананџија
2. Весна Пемова
3. Светлана Карапетрова
4. Благица Ласовска
5. Ѓорѓи Коџабашиев
6. Андон Чибишев
7. Ермира Мехмети
8. Рамиз Мерко
9. Беким Фазлиу
10. Соња Мираковска
11. Марјан Даскаловски
12. Горан Сугарески
Заменици на членовите: 1. Илија Димовски
2. Јасминка Дамчевска
3. Фатмир Имероски
4. Ане Лашкоска
5. Владанка Авировиќ
6. Нада Ципушева
7. Талат Џафери
8. Џеват Адеми
9. Орхан Ибраими
10. Љубиша Николиќ
11. Дуфе Кукоски
12. Енес Ибрахим
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.