Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за здравство


Е-пошта:k-zdravstvo@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • здравствената заштита на населението;
  • здравственото осигурување;
  • заштитата на населението од заразни болести, од штетно влијание на гасовите, јонизирачките зрачења и бучавата, загаденоста на воздухот, водата, земјиштето и животните производи;
  • заштитата од болестите на зависност и од СИДА;
  • хигиенскоепидемиолошката состојба;
  • производството, прометот и снабдувањето со лекови, помошните лековити средства и медицинските помагала, медицинска опрема, санитетски уреди и материјали, отрови и опојни дроги;
  • санитарниот и здравствениот надзор,
  • воспоставуање меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на здравството и  
  • други прашања што се однесуваат на здравството.

 

Претседател: Јагода Шахпаска
Заменик на претседателот:  Ален Георгијев
Членови: 1. Зоран Ѓорѓиевски
2. Момчило Аврамоски
3. Весна Пемова
4. Сашо Василевски
5. Александар Стојкоски
6. Јамин Синани
7. Мирсада Емини-Асани
8. Мерал Узеири-Ферати
9. Биљана Настевска
10. Јулијана Силјановска
Заменици на членовите: 1. Соња Талевска
2. Драган Цуклев
3. Амди Бајрам
4. Андон Чибишев
5. Благородна Бојаџиева
6. Артан Груби
7. Шпреса Хадри
8. Газменд Алији
9. Љубица Буралиева
10. Марјанчо Николов 
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.