Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за одбрана и безбедност


Е-пошта: kodbrana@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

 Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • заштита на поредокот утврден со Уставот;
 • остварување на надзорот во доменот на одбраната и безбедноста;
 • одбрана на Републиката и цивилната заштита;
 • соработка со колективни системи на безбедност и одбрана во кои Републиката пристапила;
 • интеграцијата на Републиката во евроатлантските организации и односите на Републиката со тие организации;
 • заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните загарантирани со Уставот;
 • производство, промет, набавување, поседување и носење на оружје, делови за оружје и муниција;
 • обезбедување на личности и објекти;
 • државјанство;
 • одржување на јавниот ред и мир;
 • јавните собири и јавните приредби;
 • безбедноста  на  патниот, воздушниот,  железничкиот  и  езерскиот сообраќај;
 • заштита од природни непогоди и епидемии;
 • пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето;
 • премин на државните граници и движење и престој во граничниот појас;
 • движење и престој на странците;
 • утврдување и решавање на граничните инциденти и други повреди на државните граници
 • воспоставуање меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на одбраната и безбедноста и 
 • други прашања што се однесуваат на одбраната и безбедноста.

 

Претседател: Сашо Аќимоски
Заменик на претседателот: Иван Иванов
Членови: 1. Владимир Ѓорчев
2. Павле Трајанов
3. Нада Ципушева
4. Иван Стоилковиќ
5. Марјанчо Колевски
6. Талат Џафери
7. Вјолца Мехмети-Нуредини
8. Ернад Фејзула
9. Чедомир Саздовски
10. Горан Сугарески
11. Ален Георгијев
12. Марјан Даскалоски
Заменици на членовите: 1. Антонијо Милошоски
2. Милка Христова
3. Крсто Мукоски
4. Павле Саздов
5. Васко Наумовски
6. Јамин Синани
7. Артан Груби
8. Орхан Ибраими
9. Дуфе Кукоски
10. Биљана Настевска
11. Сашо Поцков
12. Горан Мисовски
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.