Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање


Е-пошта: k-nadzor@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • почитување на правата и слободите, утврдени со Уставот и закони од страна на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање на граѓаните, претпријатијата и други правни лица;
  • законитоста во спроведување на овластувањата на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање од аспект на пречекорување на овластувањата, преземање неовластени постапки, злоупотреба и други негативности во работењето, спротивно на нивните права утврдени со закон;
  • методите и средствата што ги користат Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање од аспект на законитоста и почитувањето на правата на граѓанинот и други субјекти;
  • материјалната, кадровската и техничката опременост на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање,
  • воспоставуање меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на ваквиот надзор и
  • други прашања што се однесуваат на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање.

 

Претседател: Хари Локвенец
Заменик на претседателот: Томислав Тунтев
Членови: 1. Иван Иванов
2. Павле Саздов
3. Васил Пишев
4. Нада Ципушева
5. Антонијо Милошоски
6. Зулфи Адили
7. Ернад Фејзула 
8. Васко Ковачевски
Заменици на членовите: 1. Крсто Мукоски
2. Павле Трајанов
3. Иван Стоилковиќ
4. Стојан Миланов
5. Сашо Василевски
6. Рафис Аљити
7. Орхан Ибраими 
8. Јован Митревски
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.