Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за локална самоуправа


Е-пошта: k.samouprava@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет членови и нивни заменици. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на: 

  • локалната самоуправа; 
  • територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија; 
  • следењето на развојот и мерките за унапредување на локалната самоуправа; 
  • следењето на состојбата на територијалната организација и на стандардите за големината, населението и потребите на локалната самоуправа; 
  • следењето на системот , политиката , мерките и инструментите за остварување порамномерен регионален развој, 
  • воспоставуање меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на локалната самоуправа и   
  • следење на остварувањето и користењето на средствата наменети за рамномерен регионален развој. 

 

Претседател: Џеват Адеми
Заменик на претседателот:  Хазби Љика
Членови: 1. Димитар Стевананџија
2. Зоран Илиоски
3. Зоран Ѓорѓиевски
4. Слаѓана Митовска
5. Ристо Манчев
6. Ѓоко Камчев
7. Рамис Мерко
8. Беким Фазлиу
9. Љубица Буралиева
10. Благоја Стојановски
11. Дуфе Кукоски
12. Сашо Поцков
Заменици на членовите: 1. Благоја Деспотоски
2. Никола Мицевски
3. Марјанчо Колевски
4. Александар Стојкоски
5. Нола Исмајлоска Старова
6. Алим Билали
7. Јамин Синани
8. Газменд Алији
9. Чедомир Саздовски
10. Панче Орцев
11. Мира Стојчевска
12. Марјан Даскаловски
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.