Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за финансирање и буџет


Е-пошта: k-finan@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • системот на финансирање;
 • Буџетот на Републиката;
 • даноците, таксите, придонесите и други јавни давачки на граѓаните и правни лица;
 • царинскиот систем;
 • монетарно-кредитниот, банкарскиот и девизниот систем;
 • платниот промет и ревизијата; 
 • заемите и кредитите;
 • јавните набавки;
 • системот на осигурување;
 • сопственоста и други имотно-правни односи;
 • стоковните резерви;
 • игрите на среќа, 
 • воспоставуање меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на финансиите и буџетот и 
 • други прашања што се однесуваат на финансирањето.
Претседател: Марјанчо Николов
Заменик на претседателот: Миле Андонов
Членови: 1. Крсто Мукоски
2. Драган Цуклев
3. Лилјана Кузмановска
4. Владанка Авировиќ
5. Васил Пишев
6. Ѓорѓи Коџабашиев
7. Никола Мицевски
8. Талат Џафери
9. Каљтрина Азизи 
10. Имер Алиу
11. Горан Милевски
12. Стојко Пауновски
Заменици на членовите: 1. Илија Димовски
2. Светлана Карапетрова
3. Весна Пемова
4. Сашо Аќимоски
5. Даниела Рангеловa
6. Васко Наумовски
7. Јасминка Дамческа
8. Вјолца Мехмети-Нуредини
9. Реџаиљ Исмаили
10. Беким Фазлиу
11. Јован Митревски
12. Васко Ковачевски
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.