Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за економски прашања


Е-пошта:k-ekon@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • производство и трговија;
 • минерални суровини и енергетика;
 • туризам, угостителство и занаетчиство;
 • надворешно-трговско работење;
 • странски вложувања;
 • сопственичка трансформација;
 • мерки против монополска положба и монополско однесување на пазарот;
 • заштита на потрошувачите;
 • јавни претпријатија;
 • концесии;
 • статистика,
 • воспоставуање меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на економскиот систем и 
 • други прашања што се однесуваат на економскиот систем.

 

Претседател: Љупчо Димовски
Заменик на претседателот: Владанка Авировиќ
Членови: 1. Драган Цуклев
2. Лилјана Кузмановска
3. Васил Пишев
4. Сашо Аќимоски
5. Каљтрина Азизи
6. Муса Ибраими
7. Газменд Алији
8. Миле Андонов
9. Стефан Богоев
10. Васко Ковачевски
Заменици на членовите: 1. Зоран Илиоски
2. Стојан Миланов
3. Крсто Мукоски
4. Ѓорѓи Коџабашиев
5. Реџаиљ Исмаили
6. Ејуп Рустеми
7. Беким Фазлиу
8. Чедомир Саздовски
9. Стојко Пауновски 
10. Марјанчо Николов
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.