Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања


Е-пошта:k-delovnicki@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици. Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • спроведување на Деловникот на Собранието и на деловниците на работните тела и дава мислење за разрешување на спорни прашања;
  • иницијативи за  изменување на  Деловникот на Собранието и деловниците на работните тела;
  • предлагање на донесување, односно изменување и дополнување на Деловникот на Собранието;
  • извештаите на Државната изборна комисија за пратеници од листата на кандидати кои станале пратеници за остатокот од мандатот;
  • основите за престанок и одземање на мандатот на пратеник и за тоа на Собранието му поднесува извештај;
  • имунитетот на пратениците, 
  • воспоставуање меѓународна соработка за прашања кои се од деловнички карактер и кои се однесуваат на мандатно-имунитетните права и 
  • други прашања во врска со Деловникот и мандатно-имунитетните права.

 

Претседател:

Александар Николоски
Заменик на претседателот: Андон Чибишев
Членови: 1. Иван Стоилковиќ
2. Магдалена Манаскова
3. Алим Билали
4. Јасминка Дамческа
5. Артан Груби
6. Беким Фазлиу
7. Панче Орцев
8. Петре Шилегов
Заменици на членовите: 1. Владимир Ѓорчев
2. Љупчо Димовски
3. Весна Дамчевска-Илиевска
4. Драган Данев
5. Џеват Адеми
6. Орхан Ибраими
7. Енес Ибрахим
8. Сашо Поцков
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.