Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за здравство

Е-пошта: k-zdravstvo@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • здравствената заштита на населението;
  • здравственото осигурување;
  • заштитата на населението од заразни болести, од штетно влијание на гасовите, јонизирачките зрачења и бучавата, загаденоста на воздухот, водата, земјиштето и животните производи;
  • заштитата од болестите на зависност и од СИДА;
  • хигиенскоепидемиолошката состојба;
  • производството, прометот и снабдувањето со лекови, помошните лековити средства и медицинските помагала, медицинска опрема, санитетски уреди и материјали, отрови и опојни дроги;
  • санитарниот и здравствениот надзор и
  • други прашања што се однесуваат на здравството.

                           ПретседателМЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ 
 
Заменик на претседателотФЛОРА КАДРИУ 
 
                                     ЧленовиОЛИВЕРА ТРАЈАНОВСКА 
                                                        ЈОВАН ГИНЕВ 
                                                        ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ  
                                                        МИЛЕ ПАЧЕМСКИ  
                                                        МАРИЈА АНДОНОВСКА 
                                                        ЗУМРЕТЕ ЈАКУПИ 
                                                        ФЕМИ ЈОНУЗИ 
                                                        МЕНДЕ ДИНЕВСКИ 
                                                        ЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦ  
 
      Заменици на членовитеЉУБИСАВ ИВАНОВ ЅИНГО 
                                                       ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА 
                                                       ЖИВКО ПЕЈКОВСКИ 
                                                       ПАНЧЕ ДАМЕСКИ  
                                                       ДАРКА ПЕТРУШЕВСКА 
                                                       НАДИЦА ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА 
                                                       ВУЛНЕТ АМЕТИ 
                                                       ЏЕМАИЉ ЈАШАРИ 
                                                       АНДРЕЈ ПЕТРОВ 
                                                       СТАНКА АНАСТАСОВА  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.