Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за уставни прашања

Е-пошта: k-ustav@sobranie.mk

Комисијата има претседател, 16 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • спроведување на Уставот;
  • предлози за изменување и дополнување на Уставот;
  • начелни прашања од уставен карактер во врска со донесувањето и извршувањето на законите и другите прописи и акти и
  • други прашања од уставен карактер.

                           Претседател: ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ 

Заменик на претседателот: АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ 

                                     Членови: ЗОРАН ПЕТРЕСКИ  
                                                        БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ  
                                                        НАДИЦА ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА  
                                                        ДАРКО ДИМИТРИЕСКИ  
                                                        ЈАГОТКА ИВАНОВСКА  
                                                        САВЕ САВЕВСКИ  
                                                        ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ  
                                                        ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ  
                                                        ЕРМИРА МЕХМЕТИ  
                                                        ТАХИР ХАНИ  
                                                        ВУЛНЕТ АМЕТИ  
                                                        ВЛАДО БУЧКОВСКИ  
                                                        СТОЈАН АНДОВ  
                                                        ТИТО ПЕТКОВСКИ  
                                                        ЦВЕТАНКА ИВАНОВА  
                                                        ИМЕР АЛИУ

        Заменици на членовите: ЉУБИСАВ ИВАНОВ ЅИНГО  
                                                        ЈОВАН ЛАЗАРЕВ  
                                                        КРСТО МУКОСКИ  
                                                        ХРИСТИНА РУНЧЕВА  
                                                        ИВАН СТОИЛКОВИЌ  
                                                        КОСАНА НИКОЛИЌ МАЗНЕВА  
                                                        ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ  
                                                        ЖИВКО ПЕЈКОВСКИ  
                                                        ХАЈРУЛА МИСИНИ  
                                                        ФЕМИ ЈОНУЗИ  
                                                        ЈУЛИЕТА МАРКУ  
                                                        ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ  
                                                        СОЊА МИРАКОВСКА  
                                                        ГОРАН МИНЧЕВ  
                                                        РИСТО ПЕНОВ  
                                                        БЕСИМ ДОГАНИ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.