Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците

Е-пошта: k-polsis@sobranie.mk

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • функционирање на политичкиот систем; 
 • менување на границите на Републиката; 
 • државните симболи и нивната употреба; 
 • судството, адвокатурата и јавното обвинителство; 
 • амнестија и помилување; 
 • слобода на движењето и слобода на изборот на живеалиштето; 
 • матична евиденција и заштита на личните податоци; 
 • лични имиња, лични карти и патни исправи; 
 • попис на населението; 
 • системот на јавното информирање; 
 • право на здружување на граѓаните и политичко организирање; 
 • избирачко право и начин на избор на пратеници, претседателот на Република Македонија, членовите на советите и градоначалниците; 
 • референдум; 
 • народниот правобранител; 
 • Македонската православна црква како и Исламската верска заедница во Македонија, Католичката црква, Евангелско-методистичката црква, Еврејската заедница и други верски заедници и религиозни групи; 
 • одликувања, признанија и награди; 
 • празниците на Република Македонија; 
 • организација на државната управа; 
 • право на употреба на јазиците и писмата на заедниците; 
 • гарантирање на заштитата на етничкиот, културниот, јазичниот и верскиот идентитет на заедниците и 
 • други прашања што се однесуваат на политичкиот систем и односите меѓу заедниците.

                           Претседател: ЗОРАН ПЕТРЕСКИ 

Заменик на претседателот: АНИТА КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА  
  
                                     Членови: 
ВАСКО ШУТАРОВ  
                                                       ИЛИЈА ДИМОВСКИ  
                                                       СИЛВАНА БОНЕВА  
                                                       АВДИЈА ПЕПИЌ  
                                                       КЕНАН ХАСИПИ 
                                                       АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ 
                                                       РАФИС АЉИТИ 
                                                       ЏЕВАТ АДЕМИ 
                                                       ВЛАДО БУЧКОВСКИ 
                                                       АНДРЕЈ ПЕТРОВ 
                                                       РОЗА ТОПУЗОВА КАРЕВСКА 
                                                       ИМЕР АЛИУ  
 
       Заменици на членовите: РИСТО СТОЈАНОВ 
                                                       АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ  
                                                       ЦЕНА МАТЕВСКА
                                                       ВИОЛЕТА ТАШЕВА 
                                                       МИЛЕ ПАЧЕМСКИ 
                                                       ЦВЕТАН ТРИПУНОВСКИ 
                                                       ТАХИР ХАНИ 
                                                       ЈУЛИЕТА МАРКУ 
                                                       ТОМЕ ЧИНГОВСКИ  
                                                       ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ 
                                                       МЕНДЕ ДИНЕВСКИ  
                                                       БЕСИМ ДОГАНИ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.