Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за одбрана и безбедност

Е-пошта: kodbrana@sobranie.mk 

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • заштита на поредокот утврден со Уставот; 
 • остварување на надзорот во доменот на одбраната и безбедноста; 
 • одбрана на Републиката и цивилната заштита; 
 • соработка со колективни системи на безбедност и одбрана во кои Републиката пристапила; 
 • интеграцијата на Републиката во евроатлантските организации и односите на Републиката со тие организации; 
 • заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните загарантирани со Уставот; 
 • производство, промет, набавување, поседување и носење на оружје, делови за оружје и муниција; 
 • обезбедување на личности и објекти; 
 • државјанство; 
 • одржување на јавниот ред и мир; 
 • јавните собири и јавните приредби; 
 • безбедноста на патниот, воздушниот, железничкиот и езерскиот сообраќај; 
 • заштита од природни непогоди и епидемии; 
 • пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето; 
 • премин на државните граници и движење и престој во граничниот појас; 
 • движење и престој на странците; 
 • утврдување и решавање на граничните инциденти и други повреди на државните граници и 
 • други прашања што се однесуваат на одбраната и безбедноста.

                           Претседател: ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ  

Заменик на претседателот: КРСТО МУКОСКИ 

                                     Членови: ИВАН СТОИЛКОВИЌ  
                                                       ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ  
                                                       ГОРАН ЃУРОВСКИ  
                                                       ОЛИВЕР АЛЕКСОВСКИ
                                                       ОЛИВЕРА ТРАЈАНОВСКА  
                                                       ЦВЕТАН ТРИПУНОВСКИ  
                                                       ТАЛАТ ЏАФЕРИ  
                                                       ЏЕМАИЉ ЈАШАРИ  
                                                       ГОРАН СУГАРЕСКИ  
                                                       ГОРАН МИНЧЕВ  
                                                       ГОРАН МИСОВСКИ  
                                                       БЕСИМ ДОГАНИ  

        Заменици на членовите: ПЕТАР ПОП АРСОВ  
                                                        ЗОРАН ПЕТРЕСКИ  
                                                        ИЛИЈА ДИМОВСКИ  
                                                        ЈОВАН ГИНЕВ  
                                                        МАРЈАНЧО КОЛЕВСКИ  
                                                        ПАНЧЕ ДАМЕСКИ  
                                                        ЗУМРЕТЕ ЈАКУПИ  
                                                        ЏЕВАТ АДЕМИ  
                                                        ВЛАДО БУЧКОВСКИ  
                                                        ТИТО ПЕТКОВСКИ  
                                                        МЕНДЕ ДИНЕВСКИ  
                                                        ДАУТ РЕЏЕПИ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.