Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за надворешна политика

Е-пошта: knadvpol@sobranie.mk

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • надворешната политика на Република Македонија и нејзините односи со другите држави и меѓународни организации; 
 • политиката со која се обезбедува грижата на Републиката за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија, како и за културните, економските и социјалните права на граѓаните од Републиката во странство; 
 • стапување или истапување од сојуз или заедници со други држави; 
 • стапување во членство или истапување од членство на меѓународни организации; 
 • потреба од започнување преговори за склучување на билатерални и мултилатерални меѓународни договори на Република Македонија, односно за платформите на овие преговори;
 • ратификација на меѓународни договори; 
 • меѓународна регулатива од областа на човековите и граѓанските права, слободи и документи на меѓународни организации и асоцијации; 
 • воспоставување на парламентарна соработка на Републиката со други држави и меѓународни организации;
 • воспоставување соработка со комисиите за надворешна политика на парламентите на другите држави;
 • иницијативи и предлози за дефинирање на стратегијата на надворешната политика на Република Македонија и 
 • други прашања што се однесуваат на надворешната политика на Република Македонија. 


                            Претседател: ТЕУТА АРИФИ 


Заменик на претседателот: ЕРМИРА МЕХМЕТИ

                                     Членови: АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ 
                                                        ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ 
                                                        ХРИСТИНА РУНЧЕВА 
                                                        ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ 
                                                        ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА 
                                                        ВАСКО ШУТАРОВ  
                                                        МАРИЈА АНДОНОВСКА
                                                        НАЗИФ БУШИ 
                                                        ИГОР ИВАНОВСКИ 
                                                        ВЛАДО БУЧКОВСКИ 
                                                        ЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦ 
                                                        ФЉОРА КАДРИУ
 

        Заменици на членовите: ФИЈАТ ЦАНОСКИ  
                                                        ЈОВАН ЛАЗАРЕВ 
                                                        АВДИЈА ПЕПИЌ  
                                                        ИЛИЈА ДИМОВСКИ
                                                        АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ  
                                                        ЦЕНА МАТЕВСКА  
                                                        СИЛВАНА БОНЕВА                                                        
                                                        ХАЈРУЛА МИСИНИ  
                                                        НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ  
                                                        МАРИНЕЛА ТУШЕВА  
                                                        АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ  
                                                        САДИЈЕ ИЛЈАЗИ  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.