Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за локална самоуправа

Е-пошта:  

Комисијата има претедател, дванаесет членови и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:

  • локалната самоуправа;
  • територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија;
  • следењето на развојот и мерките за унапредување на локалната самоуправа;
  • следењето на состојбата на територијалната организација и на стандардите за големината , населението и потребите на локалната самоуправа;
  • следењето на системот , политиката , мерките и инструментите за остварување порамномерен регионален развој и
  • следење на остварувањето и користењето на средствата наменети за рамномерен регионален развој.

                           Претседател:  ЕРМИРА МЕХМЕТИ

Заменик на претседателотНАЗИФ БУШИ 
  
                                     ЧленовиЦВЕТКО ГРОЗДАНОВ 
                                                        ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА 
                                                        МАРЈАНЧО КОЛЕВСКИ  
                                                        ДАРКО ДИМИТРИЕВСКИ
                                                        ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА  
                                                        НАДА СТАНЧЕВСКА  
                                                        ЖИВКО ПЕЈКОВСКИ
                                                        ЏЕВАТ АДЕМИ 
                                                        НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ  
                                                        АНДРЕЈ ПЕТРОВ 
                                                        ФЛОРА КАДРИУ 
                                                        АБЕДИН ЗУМБЕРИ   
  
        Заменици на членовите: СИЛВАНА БОНЕВА  
                                                        ДАРКА ПЕТРУШЕВСКА 
                                                        ВАСКО ШУТАРОВ  
                                                        МАРИЈА РАШКОВСКА  
                                                        ВАНЧО КОЦЕВ 
                                                        ГОРАН ЃУРОВСКИ  
                                                        ИЛИЈА ДИМОВСКИ  
                                                        ХАЈРУЛА МИСИНИ 
                                                        МАРЈАНЧО НИКОЛОВ 
                                                        ГОРАН СУГАРЕСКИ 
                                                        БЕСИМ ДОГАНИ 
                                                        СУЛЕЈМАН РУШИТИ  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.