Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за економски прашања

Е-пошта: k-ekon@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • производство и трговија; 
 • минерални суровини и енергетика; 
 • туризам, угостителство и занаетчиство; 
 • надворешно-трговско работење; 
 • странски вложувања; 
 • сопственичка трансформација; 
 • мерки против монополска положба и монополско однесување на пазарот; 
 • заштита на потрошувачите; 
 • јавни претпријатија; 
 • концесии; 
 • статистика и 
 • други прашања што се однесуваат на економскиот систем.

                           Претседател: ЉУБИСАВ ИВАНОВ ЅИНГО  
 
Заменик на претседателот: ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ

                                     Членови: ВАНЧО КОЦЕВ    
                                                       НИКОЛА КОТЕВСКИ
                                                       НАДА СТАНЧЕВСКА 
                                                       РИСТО СТОЈАНОВ 
                                                       ЛИДИЈА МИТЕВА 
                                                       АДНАН ЈАШАРИ 
                                                       ЈУЛИЕТА МАРКУ  
                                                       МАРЈАНЧО НИКОЛОВ 
                                                       РИСТО ПЕНОВ 
                                                       БЕСИМ ДОГАНИ  
 
      Заменици на членовите: ФИЈАТ ЦАНОСКИ  
                                                      СОЊА ЃЕЛОВА СТОЈАНОВА 
                                                      ИВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ  
                                                      ВИОЛЕТА ТАШЕВА
                                                      БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ  
                                                      ЗУМРЕТЕ ЈАКУПИ 
                                                      САФЕТ НЕЗИРИ 
                                                      ТОМЕ ЧИНГОВСКИ  
                                                      ГОРАН МИСОВСКИ  
                                                      САДИЈЕ ИЛЈАЗИ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.