Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања

Е-пошта: k-delovnicki@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

  • спроведување на Деловникот на Собранието и на деловниците на работните тела и дава мислење за разрешување на спорни прашања;
  • иницијативи за изменување на Деловникот на Собранието и деловниците на работните тела; 
  • предлагање на донесување, односно изменување и дополнување на Деловникот на Собранието; 
  • извештаите на Државната изборна комисија за пратеници од листата на кандидати кои станале пратеници за остатокот од мандатот; 
  • основите за престанок и одземање на мандатот на пратеник и за тоа на Собранието му поднесува извештај; 
  • имунитетот на пратениците и 
  • други прашања во врска со Деловникот и мандатно-имунитетните права.

                           Претседател: АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ 
 
Заменик на претседателот: СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА 
 
                                     Членови: НАДИЦА ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА 
                                                       НИКОЛА КОТЕВСКИ 
                                                       ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ 
                                                       ТОМЕ ДАНЕВСКИ 
                                                       ХИСЕН ЏЕМАИЛИ  
                                                       ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ  
                                                       ГОРАН СУГАРЕСКИ 
                                                       ИМЕР АЛИУ  

       Заменици на членовите: БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ 
                                                       АНЕТА СТЕФАНОВСКА  
                                                       ЈАГОТКА ИВАНОВСКА 
                                                       СТОЈЧЕ КРСТЕВСКИ  
                                                       ТАЛАТ ЏАФЕРИ  
                                                       ТОМЕ ЧИНГОВСКИ  
                                                       РОЗА ТОПУЗОВА КАРЕВСКА  
                                                       БЕСИМ ДОГАНИ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.