Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Законодавно-правна комисија

документи

Е-пошта: k-zpk@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

  • усогласеност на законите и други акти со Уставот и со правниот систем, како и нивната правно-техничка обработка; 
  • барања за давање автентично толкување и изготвување предлози на автентично толкување на законите; 
  • утврдување на пречистен текст на законите и другите акти ако со закон, односно со друг акт биде овластена; 
  • давање исправки на грешки во објавениот текст на закон или на друг акт, врз основа на изворниот текст на усвоениот закон или друг акт на Собранието и исправки на грешки на пречистен текст на законите и
  • други прашања што се однесуваат на законодавната дејност и изградувањето на правниот систем во Републиката.

                           Претседател: ДУЛИЌ БЛАГОРОДНА 
 
Заменик на претседателот: ЈАКИМОВСКА СВЕТЛАНА 
 
                                     Членови: ЛАЛЧЕВСКА РИСТАНКА 
                                                       ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА НАДИЦА 
                                                       СТЕФАНОВСКА АНЕТА 
                                                       ДИМОВСКИ ИЛИЈА 
                                                       ЗАШОВ БЛАГОЈ 
                                                       КАБА ГАРИП 
                                                       ОРОВЧАНЕЦ ЃОРЃИ 
                                                       ИВАНОВА ЦВЕТАНКА  
                                                       КОНДАРКО БОРИС 
                                                       СПАСОВСКИ ОЛИВЕР 
                                                       ЈАШАРИ АДНАН  
                                                       БЕЏЕТИ БЛЕРИМ  
 
       Заменици на членовите: ТРАЈАНОВ ПАВЛЕ 
                                                       ВЕЉАНОСКИ ТРАЈКО 
                                                       ДИМИТРИЕВСКИ ДАРКО 
                                                       САЛИУ ШАБАН 
                                                       МИТАНОСКИ ВЕЛЕ  
                                                       КАДРИУ ФЛОРА 
                                                       БОЖИНОВСКА ВАЛЕНТИНА 
                                                       РИЛКОСКИ НИКОЛА 
                                                       БЕНДЕВСКА ВЕСНА  
                                                       ТОПУЗОВА КАРЕВСКА РОЗА 
                                                       ХАНИ ТАХИР 
                                                       ВЕЈСЕЛИ АБДУЛАДИ 

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.