Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за уставни прашања

Е-пошта: k-ustav@sobranie.mk

Комисијата има претседател, шеснаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • спроведување на Уставот;
  • предлози за изменување и дополнување на Уставот;
  • начелни прашања од уставен карактер во врска со донесувањето и извршувањето на законите и другите прописи и акти и
  • други прашања од уставен карактер.

                           Претседател: АНДОВ СТОЈАН 

Заменик на претседателот: ВЕЉАНОСКИ ТРАЈКО 

                                     Членови: ДУЛИЌ БЛАГОРОДНА  
                                                       ДИМИТРИЕВСКИ ДАРКО  
                                                       КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА АНИТА 
                                                       ДЕРКОСКИ ОЛИВЕР 
                                                       ДИМОВСКИ ИЛИЈА 
                                                       ПЕТКОВСКИ ТИТО 
                                                       ДОГАНИ БЕСИМ  
                                                       ОРОВЧАНЕЦ ЃОРЃИ 
                                                       БУЧКОВСКИ ВЛАДО 
                                                       КИТАНОВСКИ ЛАЗАР 
                                                       МЛАДЕНОВСКА ЃОРЃИЕВСКА МЕРИ 
                                                       ПЕНОВ РИСТО 
                                                       СТОИЛКОВИЌ ИВАН 
                                                       ВЕЛИУ ФАЗЛИ 
                                                       БЕЏЕТИ БЛЕРИМ 
                                                       ХАНИ ТАХИР  
 
       Заменици на членовите: БОНЕВА СИЛВАНА 
                                                       ПЕТРЕСКИ ЗОРАН 
                                                       ЛАЛЧЕВСКА РИСТАНКА 
                                                       САЛИУ ШАБАН 
                                                       СПАСЕНОВСКИ АЛЕКСАНДАР 
                                                       КУНОВСКА ЈАГНУЛА  
                                                       РЕЏЕПИ ДАУТ 
                                                       ДОНЧЕВ ДАНАИЛ  
                                                       ИВАНОВА ЦВЕТАНКА  
                                                       КОНДАРКО БОРИС 
                                                       СПАСОВСКИ ОЛИВЕР 
                                                       МАНАСИЈЕВСКИ ЈОВАН 
                                                       ХАСИПИ КЕНАН  
                                                       ПОЛОЖАНИ АЗИЗ 
                                                       АДЕМИ ЏЕВАТ  
                                                       САЛИУ СЕЛВИЈЕ  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.