Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците

документи

Е-пошта: k-polsis@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • функционирање на политичкиот систем; 
 • менување на границите на Републиката; 
 • државните симболи и нивната употреба; 
 • судството, адвокатурата и јавното обвинителство; 
 • амнестија и помилување; 
 • слобода на движењето и слобода на изборот на живеалиштето; 
 • матична евиденција и заштита на личните податоци; 
 • лични имиња, лични карти и патни исправи; 
 • попис на населението; 
 • системот на јавното информирање; 
 • право на здружување на граѓаните и политичко организирање; 
 • избирачко право и начин на избор на пратеници, претседателот на Република Македонија, членовите на советите и градоначалниците; 
 • референдум; 
 • локална самоуправа; 
 • народниот правобранител; 
 • Македонската православна црква, како и Исламската верска заедница во Македонија, Католичката црква, Евангелско-методистичката црква, Еврејската заедница и други верски заедници и религиозни групи; 
 • одликувања, признанија и награди; 
 • празниците на Република Македонија; 
 • организација на државната управа; 
 • право на употреба на јазиците и писмата на заедниците; 
 • гарантирање на заштитата на етничкиот, културниот, јазичниот и верскиот идентитет на заедниците и 
 • други прашања што се однесуваат на политичкиот систем и односите меѓу заедниците.

                           Претседател: ПЕТРЕСКИ ЗОРАН 

Заменик на претседателот: ЛАЛЧЕВСКА РИСТАНКА 
 
                                     Членови: БОНЕВА СИЛВАНА 
                                                       САЛИУ ШАБАН 
                                                       СПАСЕНОВСКИ АЛЕКСАНДАР 
                                                       ВЕЉАНОСКИ ТРАЈКО 
                                                       АНАСТАСОВСКИ ИВАН 
                                                       МАТОШИ РУЖДИ 
                                                       БОЖИНОВСКА ВАЛЕНТИНА  
                                                       БУЧКОВСКИ ВЛАДО 
                                                       ХАСИПИ КЕНАН  
                                                       ТОПУЗОВА КАРЕВСКА РОЗА 
                                                       АЛИТИ РАФИЗ 
                                                       АДЕМИ ЏЕВАТ   

       Заменици на членовите: ДУЛИЌ БЛАГОРОДНА 
                                                       ТРАЈАНОВ ПАВЛЕ 
                                                       ДЕРКОСКИ ОЛИВЕР  
                                                       КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА АНИТА  
                                                       МИСОВСКИ ГОРАН 
                                                       КАБА ГАРИП 
                                                       ЈАНЕВСКА ВЕСНА 
                                                       МЛАДЕНОВСКА ЃОРЃИЕВСКА МЕРИ 
                                                       КОНДАРКО БОРИС 
                                                       МУСТАФА НЕЖДЕТ  
                                                       ВЕЛИУ ФАЗЛИ  
                                                       БУЏАКУ АГРОН  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.