Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за одбрана и безбедност

документи

Е-пошта: kodbrana@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • заштита на поредокот утврден со Уставот; 
 • остварување на надзорот во доменот на одбраната и безбедноста; 
 • одбрана на Републиката и цивилната заштита; 
 • соработка со колективни системи на безбедност и одбрана во кои Републиката пристапила; 
 • интеграцијата на Републиката во евроатлантските организации и односите на Републиката со тие организации; 
 • заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните загарантирани со Уставот; 
 • производство, промет, набавување, поседување и носење на оружје, делови за оружје и муниција; 
 • обезбедување на личности и објекти; 
 • државјанство; 
 • одржување на јавниот ред и мир; 
 • јавните собири и јавните приредби; 
 • безбедноста на патниот, воздушниот, железничкиот и езерскиот сообраќај; 
 • заштита од природни непогоди и епидемии; 
 • пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето; 
 • премин на државните граници и движење и престој во граничниот појас; 
 • движење и престој на странците; 
 • утврдување и решавање на граничните инциденти и други повреди на државните граници и 
 • други прашања што се однесуваат на одбраната и безбедноста.

                           Претседател: ЃОРЧЕВ ВЛАДИМИР 

Заменик на претседателот: ГРОЗДАНОВ ЦВЕТКО 

                                     Членови: ТРАЈАНОВ ПАВЛЕ 
                                                       ДАНЕВСКИ ТОМЕ 
                                                       КИТАНОСКИ ИЛИЈА 
                                                       ПЕТКОВСКИ ТИТО 
                                                       ТАЧИ МЕНДУХ 
                                                       ЈАНЕВСКА ВЕСНА 
                                                       МАНАСИЈЕВСКИ ЈОВАН 
                                                       РАХИЌ ЕСАД 
                                                       СТОИЛКОВИЌ ИВАН 
                                                       ДУРАКУ САДУЛА 
                                                       СУЛЕЈМАНИ ФАДИЛ  
   
       Заменици на членовите: ВИТАНОВ ЗОРАН  
                                                       ПЕТРЕСКИ ЗОРАН 
                                                       ЃОРЃИЕВСКИ ВЕЛЕ 
                                                       ДАМЕСКИ ПАНЧЕ 
                                                       МИТАНОСКИ ВЕЛЕ 
                                                       КАБА ГАРИП 
                                                       ОРОВЧАНЕЦ ЃОРЃИ  
                                                       СПАСОВСКИ ОЛИВЕР  
                                                       ЖЕРНОВСКИ АНДРЕЈ 
                                                       РИЛКОСКИ НИКОЛА 
                                                       ХАНИ ТАХИР 
                                                       ЈАКУПИ ЗИМРЕТЕ  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.