Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Е-пошта: k-nadzor@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • почитување на правата и слободите утврдени со Уставот и закони од страна на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање на граѓаните, претпријатијата и други правни лица; 
  • законитоста во спроведување на овластувањата на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање од аспект на пречекорување на овластувањата, преземање неовластени постапки, злоупотреба и други негативности во работењето, спротивно 
  • методите и средствата што ги користат Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање од аспект на законитоста и почитувањето на правата на граѓанинот и други субјекти; 
  • материјалната, кадровската и техничката опременост на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање и 
  • други прашања што се однесуваат на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање.

                             Претседател: РАХИЌ ЕСАД 

  Заменик на претседателот: КОНДАРКО БОРИС 

                                     Членови: ТРАЈАНОВ ПАВЛЕ 
                                          ГРОЗДАНОВ ЦВЕТКО 
                                          ПЕТРЕСКИ ЗОРАН 
                                          КРСТЕВСКИ СТОЈЧЕ 
                                          ДЕРКОСКИ ОЛИВЕР 
                                          ТАЧИ МЕНДУХ 
                                          КИТАНОВСКИ ЛАЗАР 
                                          АЛИТИ РАФИЗ   

       Заменици на членовите: ДИМИТРИЕВСКИ ДАРКО  
                                         НИКОЛОСКИ АЛЕКСАНДАР 
                                         АНДОВ СТОЈАН 
                                         КОЦЕВ ВАНЧО  
                                         СТЕФАНОВСКА АНЕТА 
                                         МАТОШИ РУЖДИ 
                                         РИЛКОСКИ НИКОЛА 
                                         БЕЏЕТИ БЛЕРИМ  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.