Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за надворешна политика

документи

Е-пошта: knadvpol@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • надворешната политика на Република Македонија и нејзините односи со другите држави и меѓународни организации; 
 • политиката со која се обезбедува грижата на Републиката за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија, како и за културните, економските и социјалните права на граѓаните од Републиката во 
 • стапување или истапување од сојуз или заедници со други држави; 
 • стапување во членство или истапување од членство на меѓународни организации; 
 • потреба од започнување преговори за склучување билатерални и мултилатерални меѓународни договори на Република Македонија, односно за платформите на овие преговори; 
 • ратификација на меѓународни договори; 
 • меѓународна регулатива од областа на човековите и граѓанските права, слободи и документи на меѓународни организации и асоцијации; 
 • воспоставување на парламентарна соработка на Републиката со други држави и меѓународни организации; 
 • воспоставување соработка со комисиите за надворешна политика на парламентите на другите држави; 
 • иницијативи и предлози за дефинирање на стратегијата на надворешната политика на Република Македонија и 
 • други прашања што се однесуваат на надворешната политика на Република Македонија.

                           Претседател: КАДРИУ ФЛОРА 

Заменик на претседателот: МАТОШИ РУЖДИ 
 
                                     Членови: ШУТАРОВ ВАСКО 
                                                       ЃОРЧЕВ ВЛАДИМИР 
                                                       ПОПОВСКА ЛИЛЈАНА 
                                                       НИКОЛОСКИ АЛЕКСАНДАР 
                                                       ШАМБЕВСКИ ОЛИВЕР 
                                                       ЗАШОВ БЛАГОЈ 
                                                       ЈАНЕВСКА ВЕСНА 
                                                       МИТРЕВА ИЛИНКА 
                                                       ШЕKЕРИНСКА РАДМИЛА 
                                                       МАНАСИЈЕВСКИ ЈОВАН 
                                                       БУЏАКУ АГРОН  
                                                       ПОЛОЖАНИ АЗИЗ  

       Заменици на членовите: ДАНЕВСКИ ТОМЕ 
                                                       СПАСЕНОВСКИ АЛЕКСАНДАР 
                                                       ЦАНОСКИ ФИЈАТ 
                                                       АВИРОВИЌ ВЛАДАНКА 
                                                       ПОП-АРСОВ ПЕТАР  
                                                       АНАСТАСОВСКИ ИВАН 
                                                       ДОНЧЕВ ДАНАИЛ  
                                                       ИВАНОВСКИ ИГОР 
                                                       ГРКОВСКА СЛАВИЦА 
                                                       ЖЕРНОВСКИ АНДРЕЈ 
                                                       СУЛЕЈМАНИ ФАДИЛ  
                                                       САЛИУ СЕЛВИЈЕ  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.