Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за финансирање и буџет

Е-пошта: k-finan@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • системот на финансирање; 
 • Буџетот на Републиката; 
 • даноците, таксите, придонесите и други јавни давачки на граѓаните и правните лица; 
 • царинскиот систем; 
 • монетарно-кредитниот, банкарскиот и девизниот систем; 
 • платниот промет и ревизијата; 
 • заемите и кредитите; 
 • јавните набавки; 
 • системот на осигурување; 
 • сопственоста и други имотно-правни односи; 
 • стоковните резерви; 
 • игрите на среќа и 
 • други прашања што се однесуваат на финансирањето.

                           Претседател: АДЕМИ ЏЕВАТ 

Заменик на претседателот: ВЕЈСЕЛИ АБДУЛАДИ 
 
                                     Членови: ГЕЛОВА СТОЈАНОВА СОЊА 
                                                       ДИМИТРОВСКИ РАТКО 
                                                       ВИТАНОВ ЗОРАН 
                                                       АВИРОВИЌ ВЛАДАНКА  
                                                       ПЕТРОВ ГОРАН 
                                                       МИСОВСКИ ГОРАН 
                                                       ИБИШИ ХАЗБИЈЕ 
                                                       ДОНЧЕВ ДАНАИЛ 
                                                       ПОПОВСКИ НИКОЛА  
                                                       НАЈДОВСКИ СЛОБОДАН 
                                                       ИВАНОВСКИ ИГОР 
                                                       ЈАШАРИ АДНАН   
 
       Заменици на членовите: ДЕРКОСКИ ОЛИВЕР 
                                                       ИВАНОВ ЉУБИСАВ - ЅИНГО 
                                                       ПАЧЕМСКИ МИЛЕ 
                                                       КИТАНОСКИ ИЛИЈА 
                                                       ГИНЕВ ЈОВАН 
                                                       СЕКУЛОВСКА МИРЈАНА 
                                                       АЈДИНИ НАСЕР 
                                                       ДОДОВСКИ МАРЈАН 
                                                       НИКОЛОВ МАРЈАНЧО 
                                                       ФИЛИПОВА ВЕРИЦА 
                                                       ТОПУЗОВА КАРЕВСКА РОЗА  
                                                       АЛИТИ РАФИЗ 

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.