Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за економски прашања

документи

Е-пошта: k-ekon@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • производство и трговија;
 • минерални суровини и енергетика;
 • туризам, угостителство и занаетчиство;
 • надворешно-трговско работење;
 • странски вложувања;
 • сопственичка трансформација;
 • мерки против монополска положба и монополско однесување на пазарот;
 • заштита на потрошувачите;
 • јавни претпријатија;
 • концесии;
 • побрз развој на стопански недоволно развиените подрачја;
 • статистика и
 • други прашања што се однесуваат на економскиот систем.

                           Претседател: ИВАНОВ ЉУБИСАВ - ЅИНГО 

Заменик на претседателот: КИТАНОСКИ ИЛИЈА 

                                     Членови: КОЦЕВ ВАНЧО 
                                                       СТАНЧЕВСКА НАДА 
                                                       ДИМИТРОВСКИ РАТКО 
                                                       СЕКУЛОВСКА МИРЈАНА 
                                                       РАМАДАНИ АГИМ 
                                                       ФИЛИПОВА ВЕРИЦА 
                                                       НЕЗИРИ ХАДИ 
                                                       НАЈДОВСКИ СЛОБОДАН 
                                                       ВЕЈСЕЛИ АБДУЛАДИ 
                                                       ЈАКУПИ ЗИМРЕТЕ   

       Заменици на членовите: СТОЈАНОВ РИСТО 
                                                       ГЕЛОВА СТОЈАНОВА СОЊА  
                                                       ТАШЕВА ВИОЛЕТА  
                                                       МИСОВСКИ ГОРАН  
                                                       ИБИШИ ХАЗБИЈЕ  
                                                       НИКОЛОВ МАРЈАНЧО 
                                                       КИРОВ АЦО 
                                                       ИВАНОВСКИ ИГОР 
                                                       АРИФИ ТЕУТА 
                                                       НЕЗИРИ САФЕТ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.