Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања

Е-пошта: k-delovnicki@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

  • спроведување на Деловникот на Собранието и на деловниците на работните тела и дава мислење за разрешување на спорни прашања; 
  • иницијативи за изменување на Деловникот на Собранието и деловниците на работните тела; 
  • предлагање на донесување, односно изменување и дополнување на Деловникот на Собранието; 
  • извештаите на Државната изборна комисија за пратеници од листата на кандидати кои станале пратеници за остатокот од мандатот; 
  • основите за престанок и одземање на мандатот на пратеник и за тоа на Собранието му поднесува извештај; 
  • имунитетот на пратениците и 
  • други прашања во врска со Деловникот и мандатно-имунитетните права.

                           Претседател: ЈАКИМОВСКА СВЕТЛАНА 

Заменик на претседателот: ЃОРЧЕВ ВЛАДИМИР 
  
                                     Членови: ДЕРКОСКИ ОЛИВЕР  
                                                        ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА НАДИЦА 
                                                        ЛАЛЧЕВСКА РИСТАНКА 
                                                        ЗАШОВ БЛАГОЈ 
                                                        СЕЛМАНИ ЕЛМАЗЕ 
                                                        РИЛКОСКИ НИКОЛА 
                                                        НАЈДОВСКИ СЛОБОДАН 
                                                        ЈАШАРИ АДНАН  
  
        Заменици на членовите: СТЕФАНОВСКА АНЕТА 
                                                        ДИМОВСКИ ИЛИЈА 
                                                        ИВАНОВСКА ЈАГОТКА 
                                                        АНАСТАСОВСКИ ИВАН  
                                                        МАТОШИ РУЖДИ 
                                                        СЕРАФИМОВ ВЛАТКО  
                                                        СПАСОВСКИ ОЛИВЕР 
                                                        ВЕЛИУ ФАЗЛИ 

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.