Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за уставни прашања

Е-пошта: k-ustav@sobranie.mk  

Комисијата има претседател, шеснаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за;
спроведување на Уставот;
предлози за изменување и дополнување на Уставот;
начелни прашања од уставен карактер во врска со донесувањето и извршувањето на законите и други прописи и акти и
други прашања од уставен карактер.

                              Претседател: ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ

   Заменик на претседателот: КАРОЛИНА РИСТОВА

                                        Членови: ТИТО ПЕТКОВСКИ 
                                                          ЦВЕТАНКА ИВАНОВА 
                                                          ИВАН СТОИЛКОВИЌ 
                                                          БОРИС КОНДАРКО  
                                                          РИСТЕ БИСЛИМОВСКИ 
                                                          ЖАРКО КАРАЏОСКИ 
                                                          МАРИЈА КОЈЗЕКЛИСКА 
                                                          ЉУБЕ БОШКОСКИ 
                                                          АДНАН ЈАШАРИ 
                                                          НАЗМИ БЕЌИРИ 
                                                          АНГЕЛКА ПЕЕВА-ЛАУРЕНЧИЌ 
                                                          ИСМЕТ РАМАДАНИ  
                                                          ЏЕВДЕТ НАСУФИ 
                                                          ЗОРАН КРСТЕВСКИ 
 
         Заменици на членовите: ЦВЕТАНКА ГАШОСКА 
                                                         НИКОЛА Б. КАМЧЕВ 
                                                         ЈОРДАН МИХАЈЛОВСКИ 
                                                         КАМЕ ПЕТРОВ 
                                                         РАФЕТ МУМИНОВИЌ 
                                                         РИСТАНА ЛАЛЧЕВСКА 
                                                         ЃОРГЕ ПАЛОШКОВСКИ 
                                                         ЃОРЃИ ТРЕНДАФИЛОВ 
                                                         СПИРО МАВРОВСКИ 
                                                         НАЗЛИЕ ДАУТИ 
                                                         ЕЈУП РУСТЕМИ 
                                                         ПЕТАР АПОСТОЛОВ 
                                                         АБДУЛАДИ ВЕЈСЕЛИ 
                                                         ИЛЈАЗ ХАЛИМИ 
                                                         ИЛИЈА СРБИНОВСКИ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.