Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за одбрана и безбедност

Е-пошта: kodbrana@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • заштита на поредокот утврден со Уставот;
 • остварување на надзорот во доменот на одбраната и безбедноста;
 • одбрана на Републиката и цивилната заштита;
 • соработка со колективни системи на безбедност и одбрана во кои Републиката пристапила
 • интеграцијата на републиката во евроатланските организации и односите на Републиката со тие организации;
 • заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните загарантирани со Уставот;
 • производство, промет, набавување, поседување и носење на оружје, делови за оружје и муниција;
 • обезбедување на личности и објекти;
 • државјанство;
 • одржување најавниот ред и мир;
 • јавните собири и јавните приредби;
 • безбедноста на патниот, воздушниот, железничкиот и езерскиот сообраќај
 • заштита од природни непогодн и епидемии;
 • пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето;
 • премин на државните граници и движење и престој во граничниот појас;
 • движење и престој на странците;
 • утврдување и решавање на граничните инциденти и други повреди на државните граници и
 • други прашања што се однесуваат на одбраната и безбедноста.

                            Претседател: ЕСАД РАХИЌ 
 
Заменик на претседателот: ЈАНАЌЕ ВИТАНОВСКИ 

 
                                     Членови: НАТАША БИКОВСКА 
                                                       НИКОЛА АПОСТОЛОВСКИ 
                                                       ЕСАД РАХИЌ 
                                                       ИВАН СТОИЛКОВИЌ  
                                                       ЃОРЃИ ТРЕНДАФИЛОВ 
                                                       ИЛИЈА КИТАНОСКИ 
                                                       ЏЕЗАИР ШАЌИРИ 
                                                       ГЗИМ ОСТРЕНИ 
                                                       БЛАГОЈ ГОЛОМЕОВ 
                                                       МЕНДУХ ТАЧИ 
                                                       ЉУПЧЕ МЕШКОВ  

 
       Заменици на членовите: БЛАГОЈА ГЕШОСКИ 
                                                       ВЛАДО ПАУНКОВ 
                                                       ЗОРАН ТОМИЌ 
                                                       ДРАГАН ЃОРЃИЕВ 
                                                       ЉУБЕ БОШКОСКИ 
                                                       АГИМ ЏЕЉИЉИ  
                                                       НАЗМИ БЕЌИРИ 
                                                       АБДУЛАДИ ВЕЈСЕЛИ 
                                                       ТОМА ГЛИГОРИЈЕВСКИ 
                                                       ИЛЈАЗ ХАЛИМИ 
                                                       ИЛИЈА СРБИНОВСКИ  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.