Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Е-пошта: k-nadzor@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • почитување на правата и слободите, утврдени со Уставот и закони од страна на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање на граѓаните, претпријатијата и други правни лица;
  • законитоста во спроведување на овластувањата на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање од аспект на пречекорување на овластувањата. преземање неовластени постапки, злоупотреба и други негативности во работењето, спротивно на нивните права утврдени со закон;
  • методите и средствата што ги користат Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање од аспект на законитоста и почитувањето на правата на граѓанинот и други субјекти;
  • материјалната, кадровската и техничката опременост на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање и
  • други прашања што се однесуваат на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање.

                           Претседател: ЉУБЕ БОШКОСКИ 
 
Заменик на претседателот: ЕФТИМ МАНЕВ 
 
                                     Членови: НИКОЛА АПОСТОЛОВСКИ 
                                                       ЕСАД РАХИЌ 
                                                       БЛАГОЈА ГЕШОСКИ 
                                                       СЛАВЕ АРСОСКИ 
                                                       ЃОРЃИ ТРЕНДАФИЛОВ  
                                                       РАФИЗ ХАЛИТИ 
                                                       АНГЕЛКА ПЕЕВА-ЛАУРЕНЧИЌ 
                                                       МЕНДУХ ТАЧИ  
 
       Заменици на членовите: ТАСИМ СУЛЕЈМАНОСКИ 
                                                       КАМЕ ПЕТРОВ 
                                                       ЈАНАЌЕ ВИТАНОВСКИ 
                                                       ИВАН АНАСТАСОВСКИ  
                                                       ВАНЧО СТАМЕНКОВ 
                                                       ПЕТАР АПОСТОЛОВ 
                                                       ЗАМИР ДИКА  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.