Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за надворешна политика

документи

Е-пошта: knadvpol@sobranie.mk

Комисијата има претседател. дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • надворешната политика на Република Македонија и нејзините односи со другите држави и меѓународни организации;
 • политиката со која се обезбедува грижата на Републиката за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија, како и за културните, економските и социјалните права на граѓаните од Републиката во странство;
 • стапување или истапување од сојуз или заедници со други држави;
 • стапување во членство или истапување од членство на меѓународнн организации;
 • потреба од започнување преговори за склучување билатерални и мултилатерални меѓународни договори на Република Македонија, односно за платформите на овие преговори;
 • ратификација на меѓународни договори;
 • меѓународна регулатива од областа на човековите и граѓанските права, слободи и документи на меѓународни организации и асоцијации;
 • воспоставување на парламентарна соработка на Републиката со други држави и меѓународни организации;
 • воспоставување соработка со комисиите за надворешна политика на парламентите на други држави;
 • иницијативи и предлози за дефинирање на стратегијата на надворешната политика на Република Македонија и
 • други прашања што се однесуваат на надворешната политика на Република Македонија

                           Претседател: ТЕУТА АРИФИ 
  
Заменик на претседателот: ЈУСУФ АРИФИ 
 
  
                                     Членови: КАРОЛИНА РИСТОВА 
                                                       ИГОР ИВАНОВСКИ 
                                                       БЛАГОРОДНА МИНГОВА КРЕПИЕВА 
                                                       СЛАВИЦА ГРКОВСКА 
                                                       СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ 
                                                       ГАНКА САМОИЛОВСКА ЦВЕТАНОВА  
                                                       МИХАЈЛО ГЕОРГИЕВСКИ 
                                                       ЕЈУП РУСТЕМИ 
                                                       ЛИЛЈАНА ИВАНОВСКА 
                                                       ЗАМИР ДИКА 
                                                       ЉУПЧЕ МЕШКОВ  
 

       Заменици на членовите: ТОМЕ ТРОМБЕВ  
                                                       НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ  
                                                       НАТАША БИКОВСКА 
                                                       ЦВЕТАНКА ГАШОСКА 
                                                       ЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦ 
                                                       ЧЕДОМИР КРАЉЕВСКИ 
                                                       ХУСЕИНИ ХУСЕИНЏЕВАТ 
                                                       АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ 
                                                       РУЖДИ МАТОШИ  
                                                       ЗОРАН КРСТЕВСКИ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.