Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања

Е-пошта: k-delovnicki@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • спроведување на Деловникот на Собранието и на деловниците на работните тела и дава мислење за разрешување на спорни прашања;
  • иницијативи за изменување на Деловникот на Собранието и деловниците на работните тела;
  • предлагање на донесување, односно изменување и дополнување на Деловникот на Собранието;
  • извештаите на Државната изборна комисија за пратеници од листата на кандидати кои станале пратеници за остатокот од мандатот;
  • основите за престанок и одземање на мандатот на пратеник и за тоа на Собранието му поднесува извештај;
  • имунитетот на пратениците, судиите ијавниот обвинител и неговите заменици и
  • други прашања во врска со Деловникот и мандатно-имунитетните права.

                    Претседател: БОРИС КОНДАРКО 
 
                              Членови: БОРЧЕ ПЕТКОВСКИ 
                                                ЗОРАН ТОМИЌ 
                                                ТОМА ГЛИГОРИЈЕВСКИ 
                                                НЕЖДЕД МУСТАФА  
                                                ЕФТИМ МАНЕВ 
                                                РИСТАНА ЛАЛЧЕВСКА 
                                                ЈУСУФ АРИФИ 
                                                ФАТМИР АСАНИ  
 

Заменици на членовите: ЕСАД РАХИЌ 
                                                АНГЕЛ ДИМИТРОВ  
                                                БЛАГОЈА ГЕШОСКИ  
                                                АНГЕЛКА ПЕЕВА-ЛАУРЕНЧИЌ 
                                                НИКОЛА АПОСТОЛОВСКИ  
                                                МАРИЈА КОЈЗЕКЛИСКА  
                                                РУЖДИ МАТОШИ  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.