Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за надзор над работата на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање

Комисијата за надзор над работата на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање има претседател и шест члена од редот на пратениците во Собранието на Република Македонија.

Комисијата во рамките на својот делокруг врши надзор над работата на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање, особено во однос на:

  • почитување на правата и слободите, утврдени со Уставот и законите, на граѓаните, претпријатијата и другите правни лица од страна на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање;
  • законитоста во спроведувањето на овластувањата на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање од аспект на пречекорување, неовластени постапки, злоупотреба и други негативности во работењето, спротивно на со закон утврденит
  • методите и средствата што ги користат Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање од аспект на законитоста и почитувањето на правата на граѓанинот и другите субјекти;
  • материјалната, кадровската и техничката опременост на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање и
  • други прашања што се однесуваат на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање.

ПретседателПоповски Љубомир 

         ЧленовиИцков Делче  
                             Гешоски Трајко  
                             Вејсели Абдулади 
                             Флоровски Александар 
                             Стојаноски Воислав 
                             Халими Илјаз 
 

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.