Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Посебна организациона единица- Парламентарен институт


Државен советник - Раководител на Посебната организациона единица - Парламентарен институт

Златко Атанасов
parl.inst@sobranie.mk


СЕКТОР ЗА АНАЛИЗИ И ИСТРАЖУВАЊА 

Раководител на Секторот за анализи и истражувања 

Фани Коровешовска

Помошник-раководител на Секторот за анализи и истражувања 


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ АНАЛИЗИ И ИСТРАЖУВАЊА

Раководител на Одделението за правни анализи и истражувања

Ивана Арсовска-Трајановиќ

Советник - истражувач и аналитичар по компаративно право и правни системи

Есељ Лукрис

Советник - истражувач и аналитичар по правосудство и фундаментални права              

Советник - истражувач и аналитичар во областа на слободата и безбедноста           

Соработник за административна поддршка                

Јордана Шемко Георгиевска        


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТИ АНАЛИЗИ И ИСТРАЖУВАЊА

Раководител на Одделението за општи анализи и истражувања

Советник - истражувач и аналитичар по современи економски системи

Марија Мицевска-Лазарова

Советник - истражувач и аналитичар по пазарна економија

Спасена Крстева

Советник - истражувач и аналитичар по современи политички системи

Фросина Дониновска-Сусинов

Советник - истражувач и аналитичар по демократија и владеење на правото

Александра Стојановска-Бизевска

Советник - истражувач и аналитичар по регионални прашања и меѓународни обврски

Илија Милчевски

Советник - истражувач и аналитичар од областа на земјоделските науки и храна

Славчо Маркоски


СЕКТОР ЗА ЕДУКАЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈА И БИБЛИОТЕКА 

Раководител на Секторот за едукација, комуникација и библиотека 

Ардита Јашари Бислими

Помошник-раководител на Сектор за едукација, комуникација и библиотека


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕДУКАЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА 

Раководител на Одделението за едукација и комуникација

Дејан Димитриевски

Советник за ИКТ во областа на едукацијата и комуникацијата

Билјана Дончевска           

Советник за правно-политичка  едукација               

Томе Гушев                         

Советник – историчар                 

Соња Стаменковска                     

Соработник за административна поддршка                 

Ѓилтен Алимовска   


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИБЛИОТЕКА 

Раководител на Одделението за библиотека

Елена Доцевска                     

Советник за библиотекарско работење                           

Марија Автовска                   

Имран Пацоли        

Советник за ИКТ   

Виш соработник за библиотека                       

Соработник за административна поддршка

Соработник - асистент за административна поддршка на раководителот на Парламентарниот институт

 
Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.