Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ


Раководител на Сектор за управување со човечки ресурси 

Помошник-раководител на Сектор за управување со човечки ресурси


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛНО УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

Раководител на Одделение за персонално управување со човечки ресурси

Советник за персонално управување со човечки ресурси

Александра Кокиновска

Виш соработник за персонално управување со човечки ресурси

Соработник за персонално управување со човечки ресурси

Фимка Лукинова

Помлад соработник за персонално управување со човечки ресурси


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Раководител на Одделение за вработување, унапредување и развој на човечки ресурси    

Советник за спроведување постапки за вработување и унапредување на собраниските службеници 

Виш соработник за обука и стручно оспособување на собраниските службеници 

Соработник за следење на ефектот на собраниските службеници - оценување 

Помлад соработник за спроведување постапки за вработување и унапредување на собраниските службеници 

 
Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.