Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

SEKTORI PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR

Ana Koçakova – Udhëheqëse e Sektorit për bashkëpunim ndërkombëtar
a.kachakova@sobranie.mk
Kati II-të, zyra nr. 209
telefon direkt:  3 113-753, lokali: 392

Lidija Karakamçeva – Ndihmësudhëheqëse e Sektorit për bashkëpunim ndërkombëtar 
l.karakamceva@sobrаnie.mk


SEKSIONI PËR KUVENDET NDËRKOMBËTARE PARLAMENTARE DHE BASHKËPUNIM MULTILATERAL

Biljana Ognenovska – Udhëheqëse e Seksionit për kuvendet ndërkombëtare parlamentare dhe bashkëpunim multilateral
b.ognenovska@sobranie.mk
Kati II-të, zyra nr. 201
telefon direkt:  3 119- 825, lokali: 274

Marijana Opashinova – Këshilltare për kuvendet ndërkombëtare parlamentare
m.opasinova@sobranie.mk
Kati II-të, zyra nr. 285 
telefon direkt: 3 112-255, lokali: 156

Semra Baftijar - Referent më i ri për kuvendet ndërkombëtare parlamentare


SEKSIONI PËR BASHKËPUNIM BILATERAL

Rexhep PrekopucaUdhëheqës i Seksionit për bashkëpunim bilateral 

Marija Stefanova – Këshilltare për bashkëpunim bilateral
m.stefanova@sobranie.mk
Kati II-të, zyra nr. 201
telefon direkt:  3 119- 825, lokali: 274

Gligor Stojmenov – Këshilltar për bashkëpunim bilateral

Bleta Bilalli – Bashkëpunëtore për bashkëpunim bilateral

 
Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.