Megjunarodna sorabotka
 
Меѓународна соработка


 


Вторник, 16 април 2013 година

ДЕВЕТТИ СОСТАНОК НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДИМЕНЗИЈА НА ПСЈИЕ

За време на Mеѓународната конференција на тема „Eвропскатa интеграција низ соработка на парламентите, граѓанското општество и независните регулаторни тела во ЈИЕ - размена на искуство и позитивни практики“, се одржа и состанок на Работната група за Парламентарната димензија на Процесот за соработка во Југоисточна Европа - ПСЈИЕВторник, 16 април 2013 година

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЕВРОПСКАTA ИНТЕГРАЦИЈА НИЗ СОРАБОТКАТА НА ПАРЛАМЕНТИТЕ, ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО И НЕЗАВИСНИТЕ РЕГУЛАТОРНИ ТЕЛА ВО ЈИЕ"

 Во рамките на македонсокото претседавање со Процесот за соработка во Југоисточна Европа - ПСИЈЕ (SEECP - South-East European Cooperation Process), која се одвива под мотото Солидарност во акција, Собранието на Република Македонија и Европското движење во Република Македонија на 15 и 16 април, во Скопје организираа Меѓународна конференција на тема Европската интеграција низ соработката на парламентите, граѓанското општество и независните регулаторини тела во Југоисточна Европа.


 


Меѓународна конференција „Европскатa интеграција низ соработката на парламентите, граѓанското општество и независните регулаторни тела во ЈИЕ - размена на искуства и позитивни практики" и 9. состанок на Работната група за Парламентарната димензија на ПСЈИЕ, 15-16 април 2013, Скопје  повеќе

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.