Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


KËSHILLI I KANALIT TË KUVENDIT

Dokumente

Këshilli për përkrahjen e Kanalit të Kuvendit është trup i veçantë punues i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë i cili, në bazë të Vendimit për themelim (Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 07/2006) i ka këto detyra:
- e shqyrton dhe miraton realizimin e programit, punën financiare dhe investuese për vitin rrjedhës;
- propozon dhe miraton planin programor, financiar dhe investues të Kanalit të Kuvendit për vitin pasardhës dhe
- siguron emetimin e aktiviteteve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë përmes servisit programor - Kanali i Kuvendit.

 

                                  Kryetar:  RAFIS ALITI


                                  AntarëtILIJA DIMOVSKI
                                                    LILJANA POPOVSKA
                                                    AVDIJA PEPIQ
                                                    HRISTINA RUNÇEVA
                                                    TALAT XHAFERI
                                                    VESNA BENDEVSKA
                                                    EMILIJAN STANKOVIQ
                                                    GORAN MISOVSKI
                                                    ROZA TOPUZOVA KAREVSKA
                                                    DAUT REXHEPI

 
Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.