Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Закон за изборните единици за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија

 

Член 1

Со овој закон се определуваат подрачјата на изборните единици за избор на 120 пратеници во Собранието на Република Македонија, според пропорционалниот принцип.

Член 2

Изборните единици ги сочинуваат (опфаќаат) избирачките места во рамките на границите на општините каде што граѓаните го остваруваат избирачкото право.

Член 3

Во Република Македонија се утврдуваат шест изборни единици:

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БРОЈ 1.
Избирачките места од број 2654 до број 2795 општина Кисела Вода
Избирачките места од број 2796 до број 2898 општина Центар
Избирачките места од број 2592 до број 2653 општина Карпош
Избирачките места од број 2428 до број 2450 општина Сарај
Избирачките места од број 2341 до број 2361 општина Студеничани
Избирачките места од број 2451 до број 2461 општина Кондово
Избирачките места од број 2412 до број 2427 општина Сопиште
Избирачките места од број 0224 до број 0249 општина Македонски Брод
Избирачките места од број 0250 до број 0274 општина Самоков.

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БРОЈ 2.
Избирачките места од број 0995 до број 1104 општина Куманово
Избирачките места од број 2476 до број 2552 општина Гази Баба
Избирачките места од број 2899 до број 2956 општина Чаир
Избирачките места од број 2553 до број 2591 општина Ѓорче Петров
Избирачките места од број 1105 до број 1130 општина Липково
Избирачките места од број 2957 до број 2973 општина Шуто Оризари
Избирачките места од број 2332 до број 2340 општина Арачиново
Избирачките места од број 2462 до број 2475 општина Чучер Сандево
Избирачките места од број 1156 до број 1186 општина Старо Нагоричане.

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БРОЈ 3.
Избирачките места од број 2135 до број 2210 општина Велес
Избирачките места од број 2247 до број 2315 општина Штип
Избирачките места од број 0830 до број 0874 општина Кочани
Избирачките места од број 0938 до број 0981 општина Крива Паланка
Избирачките места од број 1671 до број 1703 општина Свети Николе
Избирачките места од број 0303 до број 0329 општина Виница
Избирачките места од број 0572 до број 0604 општина Делчево
Избирачките места од број 2393 до број 2411 општина Илинден
Избирачките места од број 0001 до број 0016 општина Берово
Избирачките места од број 1530 до број 1563 општина Пробиштип
Избирачките места од број 0903 до број 0937 општина Кратово
Избирачките места од број 0605 до број 0618 општина Македонска Каменица
Избирачките места од број 2377 до број 2392 општина Петровец
Избирачките места од број 0017 до број 0025 општина Пехчево
Избирачките места од број 0880 до број 0887 општина Облешево
Избирачките места од број 0892 до број 0902 општина Оризари
Избирачките места од број 0982 до број 0994 општина Ранковце
Избирачките места од број 2316 до број 2331 општина Карбинци
Избирачките места од број 2362 до број 2376 општина Зелениково
Избирачките места од број 2217 до број 2226 општина Градско
Избирачките места од број 1564 до број 1573 општина Злетово
Избирачките места од број 0888 до број 0891 општина Зрновци
Избирачките места од број 2227 до број 2240 општина Чашка
Избирачките места од број 1704 до број 1712 општина Лозово
Избирачките места од број 0875 до број 0879 општина Чешиново
Избирачките места од број 1142 до број 1155 општина Клечовце
Избирачките места од број 0330 до број 0332 општина Блатец
Избирачките места од број 1131 до број 1141 општина Орашец
Избирачките места од број 2211 до број 2216 општина Богомила
Избирачките места од број 2241 до број 2246 општина Извор.

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БРОЈ 4.
Избирачките места од број 1350 до број 1457 општина Прилеп
Избирачките места од број 1713 до број 1773 општина Струмица
Избирачките места од број 0659 до број 0703 општина Кавадарци
Избирачките места од број 1574 до број 1607 општина Радовиш
Избирачките места од број 0333 до број 0360 општина Гевгелија
Избирачките места од број 1213 до број 1237 општина Неготино
Избирачките места од број 1774 до број 1793 општина Ново Село
Избирачките места од број 1811 до број 1826 општина Босилово
Избирачките места од број 0280 до број 0302 општина Валандово
Избирачките места од број 1794 до број 1810 општина Василево
Избирачките места од број 0368 до број 0377 општина Богданци
Избирачките места од број 1508 до број 1519 општина Кривогаштани
Избирачките места од број 1837 до број 1843 општина Муртино
Избирачките места од број 0181 до број 0193 општина Могила
Избирачките места од број 1827 до број 1836 општина Куклиш
Избирачките места од број 1238 до број 1248 општина Демир Капија
Избирачките места од број 0713 до број 0722 општина Росоман
Избирачките места од број 1618 до број 1623 општина Подареш
Избирачките места од број 1494 до број 1507 општина Тополчани
Избирачките места од број 1608 до број 1617 општина Конче
Избирачките места од број 0378 до број 0385 општина Стар Дојран
Избирачките места од број 0194 до број 0204 општина Кукуречани
Избирачките места од број 0158 до број 0168 општина Новаци
Избирачките места од број 0361 до број 0367 општина Миравци
Избирачките места од број 0214 до број 0223 општина Добрушево
Избирачките места од број 0169 до број 0174 општина Бач
Избирачките места од број 1520 до број 1529 општина Витолиште
Избирачките места од број 0175 до број 0180 општина Старавина
Избирачките места од број 0704 до број 0712 општина Конопиште.

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БРОЈ 5.
Избирачките места од број 0026 до број 0138 општина Битола
Избирачките места од број 1249 до број 1313 општина Охрид
Избирачките места од број 1844 до број 1885 општина Струга
Избирачките места од број 0723 до број 0757 општина Кичево
Избирачките места од број 1624 до број 1670 општина Ресен
Избирачките места од број 1458 до број 1493 општина Долнени
Избирачките места од број 1187 до број 1208 општина Крушево
Избирачките места од број 1904 до број 1912 општина Лабуништа
Избирачките места од број 0619 до број 0640 општина Демир Хисар
Избирачките места од број 1913 до број 1920 општина Велешта
Избирачките места од број 0139 до број 0157 општина Бистрица
Избирачките места од број 1894 до број 1903 општина Делогожди
Избирачките места од број 0275 до број 0279 општина Пласница
Избирачките места од број 1314 до број 1334 општина Белчишта
Избирачките места од број 1343 до број 1349 општина Мешеишта
Избирачките места од број 0758 до број 0781 општина Другово
Избирачките места од број 0641 до број 0658 општина Сопотница
Избирачките места од број 1335 до број 1342 општина Косел
Избирачките места од број 1921 до број 1923 општина Вевчани
Избирачките места од број 1886 до број 1893 општина Луково
Избирачките места од број 0802 до број 0813 општина Вранештица
Избирачките места од број 1209 до број 1212 општина Житоше
Избирачките места од број 0205 до број 0213 општина Цапари.

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БРОЈ 6.
Избирачките места од број 1924 до број 1998 општина Тетово
Избирачките места од број 0386 до број 0435 општина Гостивар
Избирачките места од број 2007 до број 2031 општина Теарце
Избирачките места од број 2089 до број 2114 општина Желино
Избирачките места од број 0534 до број 0557 општина Дебар
Избирачките места од број 2032 до број 2049 општина Брвеница
Избирачките места од број 0436 до број 0452 општина Неготино Полошка
Избирачките места од број 2066 до број 2079 општина Боговиње
Избирачките места од број 2050 до број 2065 општина Камењане
Избирачките места од број 0499 до број 0509 општина Чегране
Избирачките места од број 0814 до број 0829 општина Зајас
Избирачките места од број 0463 до број 0477 општина Ростуша
Избирачките места од број 0782 до број 0801 општина Осломеј
Избирачките места од број 0453 до број 0462 општина Врапчиште
Избирачките места од број 0510 до број 0519 општина Долна Бањица
Избирачките места од број 2115 до број 2126 општина Јегуновце
Избирачките места од број 2080 до број 2088 општина Шипковица
Избирачките места од број 1999 до број 2006 општина Џепчиште
Избирачките места од број 0558 до број 0571 општина Центар Жупа
Избирачките места од број 0526 до број 0533 општина Вруток
Избирачките места од број 2127 до број 2134 општина Вратница
Избирачките места од број 0520 до број 0525 општина Србиново
Избирачките места од број 0478 до број 0498 општина Маврови Анови.

Член 4

Од секоја изборна единица утврдена со членот 3 на овој закон, се избираат по 20 пратеници.

Член 5

Ако некое избирачко место претрпи измени согласно со членот 11 од Законот за избирачките места, избирачите од новото избирачко место го остваруваат своето избирачко право во изборната единица каде што припаѓало избирачкото место.

Член 6

Државната изборна комисија најдоцна 30 дена пред денот определен за избори ќе ги објави описите на изборните единици утврдени со овој закон.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за изборните единици за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 36/98). Член 8 Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.