Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

Sektori per ceshtje financiare

Jasmina Kotoçeviq - Udhëheqëse e Sektorit për ceshtje financiare


SEKSIONI PËR KOORDINIM BUXHETOR 
  

Esma Alili – Bashkëpunëtore për organizim dhe koordinim buxhetor 

SEKSIONI PËR KONTROLL BUXHETOR

Lidija Gjatovska - Udhëheqëse e Seksioni për kontroll buxhetor

Elena Tasevska - Këshilltare për kontroll financiar

Adela Muminoviq - Bashkëpunëtore e re për kontroll financiar


SEKSIONI PËR KONTABILITET DHE PAGESË

Vesna Tulova - Udhëheqëse  Seksionit për kontabilitet dhe pagim

Paca Ignjatovska – Referente e pavarur – Llogaritare 

Daniella Ivanovska - Referente e pavarur - Llogaritare financiare

Daniella Ristova-Petkovska – Referente e pavarur për pagesë

Biljana Tomevska – Referente e pavarur- Llogaritëse e rrogave dhe kompensimeve

Daniella Andreevska – Referente e pavarur – Llogaritare e mjeteve themelore, inventarit të imët dhe materialeve

Biljana Vërdinova – Referente e pavarur – Arkëtare e denarëve dhe devizave 

Elena Todorovska – Referente e pavarur – Likuidatore

Nikolla Fidanovski – Referent i lartë - Llogaritar i materialeve shpenzuese


SEKSIONI PËR PROKURIME PUBLIKE

Aleksandra Lozanovska-Trifunov - Udhëheqëse e Seksionit për prokurime publike

Vanja Ralev - Këshilltar për zbatimin e procedurave për prokurime publike

Aneta Sinadinova –  Bashkëpunëtore e re për zbatimin e procedurave për prokurime publike

Elizabeta Gocevska - Bashkëpunëtore e re për zbatimin e procedurave për prokurime publike

Lupço Struzhançev – Referent i pavarur për mbështetje administrative-teknike për prokurime publike

 
Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.