Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Сектор за меѓународна соработка


Раководител на Сектор за меѓународна соработка на Собранието

Ана Качакова
a.kachakova@sobranie.mk
кат II, соба 209
директен тел. 3113 753, лок 392

Помошник-раководител на Сектор за меѓународна соработка на Собранието 

Лидија Каракамчева
l.karakamceva@sobrаnie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МУЛТИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА И МЕЃУНАРОДНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ СОБРАНИЈА

Раководител на Одделение за мултилатерална соработка и меѓународни парламентарни собранија

Билјана Огненовска
b.ognenovska@sobranie.mk
кат II, соба 201 
директен тел. 3119 825, лок 274

Советник за мултилатерална соработка и меѓународни парламентарни собранија

Маријана Опашинова-Шундовска
m.opasinova@sobranie.mk   
кат II, соба 285 
директен, 3112 255, лок 156  

Виш соработник за мултилатерална соработка и меѓународни парламентарни собранија

Соработник за мултилатерална соработка и меѓународни парламентарни собранија

Помлад референт за мултилатерална соработка и меѓународни парламентарни собранија

Семра Бафтијар


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА

Раководител на Одделение за билатерална соработка

Реџеп Прекопуца

Советник за реализација на билатерална соработка

Марија Стефанова
m.stefanova@sobranie.mk
кат II, соба 201
директен тел. 3119 825, лок 274 

Глигор Стоименов

Виш соработник за реализација на билатерална соработка

Соработник за административна поддршка на билатерална соработка

Бљета Билали Ајети

Помлад соработник за административна поддршка на билатерална соработка

 
Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.