Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Сектор за седници на Собранието


Раководител на Сектор за седници на Собранието

Помошник раководител на Сектор за седници на Собранието

Илмије Јашари


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА СЕДНИЦИТЕ НА СОБРАНИЕТО

Раководител  на Одделение за подготовка на седници на Собранието

Петко Крстески

Советник за  подготовка на седници на Собранието

Виш соработник за подготовка на седници на Собранието

Соработник  за подготовка на седници на Собранието

Помлад соработник за подготовка на седници на Собранието

Денис Синани


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАТЕНИЧКИ ПРАШАЊА, ЗАПИСНИЦИ И СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ

Раководител на Оделение за пратенички прашања, записници и стенографски белешки

Снежана Ристовска

Советник  за пратенички прашања,записници и стенографски белешки

Билјана Ангеловска

Соработник  за пратенички  прашања,записници и стенографски белешки  

Теута Неџип

Помлад соработник за пратенички прашања, записници и стенографски белешки

Аљиљ Исени  

Референт за административни технички работи – дактилограф

Леман Јакубовиќ Шабан

Елизабета Стојанова

КВ дактило работник


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПИСМЕНА КОМУНИКАЦИЈА ПОВРЗАНА СО СЕДНИЦИТЕ НА СОБРАНИЕТО

Раководител на Одделение за писмена комуникација поврзана со седниците на Собранието

Мирослав Калајџиски

Советник за писмена комуникација поврзана со седниците на Собранието

Милан Стефаноски

Виш соработник за писмена комуникација поврзана со седниците на Собранието

Соработник за писмена комуникација поврзана со седниците на Собранието

Помлад соработник за  писмена комуникација поврзана со седниците на Собранието

 
Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.