Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Сектор за информатички и комуникациски технологии


Раководител на Сектор за информатички и комуникациски технологии

Помошник раководител на Сектор за  информатички и комуникациски технологии


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СИСТЕМСКИ ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВОЈ

Раководител на Одделение за системски инженеринг и развој

Советник - Систем инженер

Елизабета Трајановска-Србиноска

Виш соработник за безбедност на информатичкиот систем

Помлад соработник – администратор

Самостоен референт за техничка поддршка на корисниците

Александар Христовски


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АПЛИКАТИВЕН РАЗВОЈ

Раководител на Одделение за апликативен развој

Тања Данаиловска

Советник за развој на апликативен софтвер

Виш соработник за оддржување на апликативен софтвер 

Соработник за оддржување на апликативен развој

Помлад соработник за оддржување на апликативен развој


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА  АУДИО, ВИДЕО ТЕХНИКА И СИСТЕМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ГЛАСАЊЕ И ГОВОРЕЊЕ

Раководител на Одделение за аудио, видео техника и системите за електронско гласање и говорење

Дејан Ѓурчилов

Советник за аудио и видео техника

Советник за системот за електронско гласање и говорење

Помлад соработник за системот за електронско гласање и говорење

Ангел Лазаревски

Сашко Коцевски

Самостоен референт-Оператор за аудио техника

Васко Столев

Јорданчо Николовски

Самостоен референт-Оператор за видео техника

Бранислав Стојковиќ

Александар Силјановски

Роберт Комицијоски

Самостоен референт-Оператор за системот за електронско гласање и говорење

Александар Гаштаров

 
Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.