Megjunarodna sorabotka
 
Меѓународна соработка

Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија)

Е-пошта: jpc@sobranie.mk  

     Цели и задачи    
     Деловник 
   

     Претходни состаноци (1995 - 2004)     
     Прв состанок (30 и 31 март 2005 година, Скопје, Република Македонија)    
     Втор состанок (5 и 6 декември 2005 година, Брисел, Кралството Белгија)    
     Трет состанок (29 и 30 јануари 2007 година, Скопје, Република Македонија)    
     Четврт состанок (26 и 27 ноември 2007 година, Брисел, Кралството Белгија)     
     Петти состанок (27 и 28 ноември 2008 година, Скопје, Република Македонија)    
     Шести состанок (31 март 2009 година, Брисел, Кралството Белгија)
     Седми состанок ( 18-19 февруари 2010 година, Скопје, Република Македонија )
     Осми состанок (29 и 30 ноември 2010 година, Брисел, Кралство Белгија)

     ЈАВНА РАСПРАВА  „ПОБЕЗБЕДЕН ИНТЕРНЕТ“
    
     Новости

     Останати активности   

                                     

Мешовитиот парламентарен комитет-Република Македонија и Европската Унија (ЕУ) е формиран врз основа на Резолуцијата на Европскиот парламент од 10 март 2004 година, како и одлуката на Собранието на Република Македонија од 7 декември 2004 година за основање Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација и врз основа на Договорот за стабилизација и асоцијација на Република Македонија (особено членот 114). Формирањето на Мешовитиот парламентарен комитет (МПК) е одраз на цврстата определба на нашата земја за полноправно членство во ЕУ, како и на заложбите на Собранието на Република Македонија, преку парламентарен дијалог, да придонесе кон процесот на евроинтеграција и достигнување на европските стандарди. Во основа, МПК претставува форум каде што членовите на Собранието на Република Македонија и Европскиот парламент ќе разменуваат искуства, мислења и ставови за зајакнување на меѓусебното партнерство. Комитетот, како билатерално тело со кое Република Македонија се одвојува од другите земји на т.н. Западен балкан, претставува формално и ефикасно зајакнување и издигнување на повисоко ниво на односите и соработката на Собранието на Република Македонија и Европскиот парламент. Основна цел на МПК е разгледување на сите аспекти на односите меѓу Република Македонија и ЕУ, особено имплементацијата на Договорот за стабилизација и асоцијација. По предлог на Бирото на Мешовитиот парламентарен комитет можат да се даваат препораки до Европскиот парламент, до Собранието и Владата на Република Македонија, до Советот на Европската унија и до Европската комисија. МПК се сотанува два пати годишно - еднаш во Собранието на Република Македонија и еднаш во Европскиот парламент. Седниците на Мешовитиот парламентарен комитет завршуваат со усвојување на Завршна изјава која, пак, всушност е документ во кој се содржани заедничките ставови за одредени актуелни прашања.

Претседател на делегација: АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ  

   ПотпретседателиРАФИС АЛИТИ
                                        СЛАВИЦА ГРКОВСКА
  
                      Членови: СИЛВАНА БОНЕВА  
                                        ИЛИЈА КИТАНОСКИ 
                                        ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ 
                                        ИВАН СТОИЛКОВИЌ 
                                        АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ 
                                        ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА 
                                        ТЕУТА АРИФИ  
                                        СОЊА МИРАКОВСКА  
                                        ТОМЕ ЧИНГОВСКИ 
                                        ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ
                                        САДИЈЕ ИЛЈАЗИ  

  Заменици членови: МАРИЈА АНДОНОВСКА
                                        ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ 
                                        ХРИСТИНА РУНЧЕВА 
                                        ВАСКО ШУТАРОВ  
                                        БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ 
                                        САФЕТ НЕЗИРИ 
                                        ЏЕВАТ АДЕМИ  
                                        ГОРАН СУГАРЕСКИ 
                                        СТАНКА АНАСТАСОВА 
                                        МАРИНЕЛА ТУШЕВА 
                                        МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ  

 
Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.