Најави


Среда, 26 февруари 2014 година, 10.00 часот, Сала 4

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА

(започната на 24.2.2014 год.) (прво продолжение)

Дневен ред:

 ...

30. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, по скратена постапка;

31. Предлог-закон за изменување на Законот за спречување и заштита од дискриминација, по скратена постапка;

32. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, по скратена постапка;

33. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита, по скратена постапка;

34. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за инспекцијата на труд, по скратена постапка;

35. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирани пензиско осигурување, по скратена постапка;

36. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата, по скратена постапка.

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.