Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asocim      

e-posta: jpc@sobranie.mk

Qëllimet dhe detyrat  
Rregullorja  

Mbledhjet e mëparshme (1995-2004)
Mbledhja e parë (30 dhe 31 mars 2005, Shkup, Republika e Maqedonisë) 
Mbledhja e dytë (5 dhe 6 dhjetor 2005, Bruksel, Mbretëria e Belgjikës) 
Mbledhja e tretë (29 dhe 30 janar 2007, Shkup, Republika e Maqedonisë) 
Mbledhja e katërt (26 dhe 27 nëntor 2007, Bruksel, Mbretëria e Belgjikës) 
Mbledhja e pestë (27 dhe 28 nëntor 2008, Shkup, Republika e Maqedonisë) 
Mbledhja e gjashtë (31 mars 2009, Bruksel, Mbretëria e Belgjikës)
Mbledhja e shtatë (18-19 shkurt 2010, Shkup, Republika e Maqedonisë)
Mbledhja e tetë (29 dhe 30 nëntor 2010, Bruksel, Mbretëria e Belgjikës)
Mbledhja e nëntë (3-4 nëntor 2011, Shkup, Republika e Maqedonisë)
Mbledhja e nëntë (7 qershor 2012, Bruksel, Mbretëria e Belgjikës) 
Mbledhja e njëmbëdhjetë (22-23 maj 2013, Strasburg, Republika e Francës)

Risi

Aktivitetet tjera 

                                   


Komiteti i Përzier Parlamentar - Republika e Maqedonisë dhe Bashkimi Evropian (BE) u formua në bazë të Rezolutës së Parlamentit Evropian më 10 mars 2004, si dhe në bazë të vendimit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë më 7 dhjetor 2004 për formimin e Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociacion dhe në bazë të Marrëveshjes për Stabilizim dhe Asociacion të Republikës së Maqedonisë (veçanërisht neni 114).  Formimi i Komitetit të Përzier Parlamentar (KPP) është pasqyrë e përcaktimit të qëndrueshëm të vendit tonë për anëtarësim me të drejta të plota në BE, si dhe pasqyrë e angazhimeve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, nëpërmjet dialogut parlamentar, të kontribuojë në procesin e eurointegrimeve dhe në arritjen e standardeve evropiane. Në esencë, KPP-ja paraqet forum ku anëtarët e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe Parlamentit Evropian do të shkëmbejnë përvoja, mendime dhe qëndrime për përforcimin e partneritetit të ndërsjellë. Komiteti, si trup bilateral me të cilin Republika e Maqedonisë veçohet nga vendet tjera të Ballkanit Perëndimor, paraqet përforcim formal dhe efikas dhe ngritje në nivel më të lartë të marrëdhënieve dhe bashkëpunimit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe Parlamentit Evropian. Qëllimi kryesor i KPP-së është shqyrtimi i gjithë aspekteve të marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe BE-së, veçanërisht implementimit të Marrëveshjes për stabilizim dhe asociacion. Për propozimin e Byrosë së Komitetit të Përzier Parlamentar mund të jepen rekomandime te Parlamenti Evropian, te Kuvendi dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë, te Këshilli i Bashkimit Evropian dhe te Komisioni Evropian. KPP-ja mban mbledhje dy herë në vit - njëherë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe njëherë në Parlamentin Evropian. Mbledhjet e Komitetit të Përzier Parlamentar përfundojnë me miratimin e Deklaratës përfundimtare, e cila faktikisht është dokument në të cilin janë përfshirë qëndrimet e përbashkëta për çështje aktuale. 

                 
Kryetar: Kenan Hasipi
Nënkryetarë: Lidija Dimova 
Artan Grupi 
Anëtarë: 1. Zoran Iliosski
2. Vlladimir Gjorçev
3. Antonijo Milloshoski
4. Daniella Rangellova
5. Aleksandar Nikolloski
6. Ivan Stoilkioviq
7. Mervan Xhemaili
8. Nora Aliti 
9. Orhan Ibrahimi
10. Tomisllav Tuntev 
11. Goran Milevski
12. Petre Shilegov
Zëvendësanëtarë: 1. Ilija Dimovski
2. Emil Dimitriev
3. Liljana Popovska
4. Vlladanka Aviroviq
5. Pavle Trajanov
6. Svetllana Karapetrova
7. Shpresa Hadri
8. Selvije Saliu
9. Bekim Fazliu
10. Sonja Mirakovska
11. Jagoda Shahpaska 
12. Lubisha Nikoliq
 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.